Moveus-hankkeen yksityisyydensuoja

MoveUs YKSITYISYYDENSUOJA

Pilvipohjainen MoveUs ICT-ohjelmistoalusta ja liikkumispalvelut (huhtikuu 2016)

Näitä yksityisyydensuojaa koskevia ehtoja sovelletaan MoveUs-ohjelmistoalustan käyttäjätileihin sekä kaikkiin tietoihin, joita käyttäjät luovuttavat MoveUs-hankkeen kumppanille Fundación Tecnalia Research & Innovationille (TECNALIA) MoveUs-palvelualustan prototyypin käyttöön liittyen.

MoveUs on eurooppalainen hankekonsortio, johon kuuluvat seuraavat toimijat: ATOS SPAIN SA, SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, QUAERYON SRL, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA, AYUNTAMIENTO DE MADRID, COMUNE DI GENOVA CDG, TTY-SÄÄTIO, SOFTECO SISMAT SRL SEKÄ  TAMPEREEN KAUPUNKI.

Hyväksymällä nämä MoveUs-palvelualustan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot (jäljempänä ”Yksityisyydensuoja”) käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy henkilötietojensa käytön näissä ehdoissa määritetyllä tavalla.

Nämä yksityisyydensuojaa koskevat ehdot kattavat MoveUs-konsortion ja MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin.

Rekisterinpitäjä:

Organisaation nimi: Fundación Tecnalia Research & Innovation (TECNALIA). Osoite: Parque Tecnológico de Bizkaia. C/ Geldo, Edificio 700. E-48160 Derio, Bizkaia (Espanja).
Rekisterinpitäjä Espanjassa: TECNALIA, jota edustaa Joseba Laka. Puhelin: +34 946 430 850 (ulkomaanpuhelut), faksi: +34 946 002 299, sähköposti: lopd@tecnalia.com.

MoveUs-konsortion keräämät henkilötiedot voidaan poistaa milloin tahansa lähettämällä asiasta kirjallinen pyyntö joko rekisterinpitäjälle tai pilottiin osallistuvassa kaupungissa toimivalle MoveUs-konsortion edustajalle:

Madridissa MoveUs-konsortiota edustaa Ayuntamiento de Madrid (MAD). Osasto:  Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Subdirección General de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi. Osoite: C/ Albarracín, 33 28037 MADRID (yhteyshenkilö: Ivan Ledesma, ledesmaoi@madrid.es).

Genovassa MoveUs-konsortiota edustaa Comune di Genova (CDG). Osasto: Direzione Mobilità. Osoite: Via di Francia 1, 16149 Genova (yhteyshenkilö: Francesco Pellegrino, moveus@comune.genova.it).

Tampereella MoveUs-konsortiota edustaa Tampereen kaupunki (TRE). Osasto: Yleisten alueiden suunnittelu. Osoite: Frenckellinaukio 2 b, 33101 Tampere (yhteyshenkilö: Elli Kotakorpi, elli.kotakorpi@tampere.fi).

MoveUs-hanke

Euroopan Unionin rahoittaman MoveUs-tutkimushankkeen (7. puiteohjelma, tukisopimus nro 608885) tavoitteena on kehittää pilvipohjainen ohjelmistoalusta, joka tuottaa älykkäitä liikkumispalveluita suoraan käyttäjille. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi matkustussuositusten antaminen, ympäristöystävällisten reittien etsiminen ja hiilijalanjäljen mittaaminen, jotka kaikki tuotetaan pilvipohjaiseen ohjelmistoalustaan kytkeytyvien älypuhelinsovellusten kautta.

Palveluita tukee tehokas kannustinmalli, jonka tavoitteena on lisätä ympäristön kannalta kestävimpien liikkumismuotojen, eli jaetun ja julkisen liikenteen, käyttöä.

Miksi haluamme sinut mukaan testiryhmään?

MoveUs-konsortion palvelut tuotetaan tieteellistä tutkimusta varten. Erityisesti tavoitteena on testata MoveUs-hankekonsortion kehittämän MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin toimivuutta, testata prototyypin sisäisiä mekanismeja sekä arvioida käyttäjien ja sovelluksen välistä viestintää.

Tätä varten tarvitsemme pienen vapaaehtoisen testiryhmän, joka lataa sovelluksen älylaitteelleen, rekisteröityy palvelun käyttäjiksi ja käyttää sovellusta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Tarvitsemme käyttäjistä rekisteröitymisen yhteydessä ainoastaan seuraavat tiedot: virallinen nimi, sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana.

Käyttäjä voi halutessaan täyttää myös rekisteröintilomakkeen vapaaehtoiset kentät. Näitä tietoja tarvitaan erityisesti, jos käyttäjä haluaa saada tarjotuista palveluista kaiken mahdollisen hyödyn irti.

Käyttäjän sijaintitiedot voidaan lähettää älylaitteesta MoveUs-ohjelmistoalustalle, mutta toiminto on oletusarvoisesti pois päältä. Jos käyttäjä ottaa toiminnon käyttöön, hän antaa suostumuksensa sijaintitietojensa keräämiseen. Toiminto tulee ottaa käyttöön myös yleisissä sijaintitietoehdoissa ja se täytyy sallia erikseen, jotta sijaintitiedot voidaan tallentaa käyttäjän matkan päätyttyä (käyttäjän todellinen sijainti on tiedossa reaaliaikaisesti kaikissa tapauksissa).

Tietojen käyttö tilastollisiin tarkoituksiin

Käyttötietoja voidaan kerätä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

Milloin henkilötiedot poistetaan?

MoveUs-konsortion keräämät henkilötiedot voidaan poistaa milloin tahansa lähettämällä asiasta kirjallinen pyyntö joko rekisterinpitäjälle tai kaupungissa toimivalle MoveUs-konsortion edustajalle (ks. yhteystiedot edeltä).

Emme pidätä oikeutta kieltäytyä poistamasta käyttäjien henkilötietoja.

Henkilötiedot poistetaan, kun tarkoitus, jota varten ne on kerätty, on saavutettu : toisin sanoen sen jälkeen kun MoveUs-hankkeessa kehitetyn MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin toiminnan testaaminen, MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin sisäisten mekanismien testaaminen sekä käyttäjien ja sovelluksen välisen viestinnän arvioiminen on saatettu päätökseen.  

Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään MoveUs-hankkeen päättymisen yhteydessä 31.12.2016.

Henkilötietojen käyttäminen

MoveUs-konsortio kerää käyttäjätietoja ainoastaan tuottaakseen käyttäjille kokemuksen niistä palveluista, joita MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypillä tuotetaan tutkimustarkoituksia varten.

MoveUs-konsortio pitää käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä ja pyrkii siksi varmistamaan, että käyttäjien henkilötietoja käytetään aina näiden yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen mukaisesti.

MoveUs-konsortio ei myy tai muulla tavoin levitä tai jaa käyttäjien tunnistettavissa olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Lisäksi keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka käyttäjät luovuttavat meille vapaaehtoisesti. Emme kerää henkilötietoja muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä taikka julkisilta tai yksityisiltä organisaatioilta.

Jos osallistut Tampereen kokeiluun, kaikkia osallistujia pyydetään ennen testivaiheen alkua täyttämään liikkumiskysely. Jos vastaat kyselyyn nimelläsi, nimesi välitetään hankkeen yhteistyökumppanille Sportaxille (Y-tunnus: 2372283-1), jolloin pääset hyödyntämään liikkeen osallistujille tarjoaman alennuksen. Kyselyn sisältöä ei jaeta kolmansien osapuolten kanssa. Liikkumiskyselyyn voi vastata myös anonyymisti, mutta tällöin osallistuja ei ole oikeutettu Sportaxin myöntämään alennukseen.

MoveUs-konsortio vakuuttaa, että käyttäjien henkilötietoja luovutetaan valtiollisille elimille tai viranomaisille ainoastaan lain tai jonkin muun säännöksen niin vaatiessa.

Luottamuksellisuus ja turvallisuus

MoveUs-konsortiolla on käytössään riittävät turvallisuusmenettelyt, turvallisuutta koskeva ohjeistus ja tekniset toimenpiteet hallussamme olevien henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, mukaan lukien palomuurit soveltuvin osin.

Kaikki työntekijät ja tietojenkäsittelijät, joilla on pääsy henkilötietoihin tai jotka ovat tekemisissä henkilötietojen kanssa, ovat velvollisia kunnioittamaan käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuutta.

Pääsy omiin henkilötietoihin

Yksittäiset käyttäjät eivät näe kaikkia tallennettuja henkilötietojaan suoraan mobiililaitteelleen tallennetun MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin kautta.  

Tietosuojan toteutuminen

Nämä yksityisyydensuojaa koskevat ehdot ja tapamme käyttää henkilötietoja noudattavat Espanjan lainsäädäntöä. Erityisesti MoveUs-konsortio pyrkii noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (annettu 24. päivänä lokakuuta 1995 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta) siinä muodossa kuin se on saatettu voimaan Espanjan kansallisessa lainsäädännössä Espanjan tietosuojalailla (Espanjan tietosuojalaki 15/1999, annettu 13.12.1999), sekä muita Espanjan lainsäädännön sovellettavaksi tulevia säädöksiä.

Tämä asiakirja noudattaa myös Italian lainsäädännön Tietosuojalakia  (196/2003) ja Suomen lainsäädännön Henkilötietolakia (523/1999)

MoveUs-palvelun käyttöehdot

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, sallit MoveUs-konsortion kumppanin Fundación Tecnalia Research & Innovationin (TECNALIA) kerätä ja käsitellä kaikkia tietoja (mukaan lukien sijaintitiedot), jotka päätät sille luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten erityisesti MoveUs-hankkeessa kehitettävän MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin toimivuuden testaamista, MoveUs-ohjelmistoalustan prototyypin sisäisten mekanismien testaamista ja käyttäjien ja sovelluksen välisen viestinnän arvioimista varten. Antamiasi tietoja ei käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin ja ne poistetaan, kun tutkimuksen tarkoitus on saavutettu tai viimeistään MoveUs-hankkeen päättyessä 31.12.2016.
Yksityisyydensuojaa koskevat ehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan MoveUs-hankkeen verkkosivuilta osoitteessa http://moveus-project.eu/our-services/privacy-policy. Jos haluat pääsyn tietoihisi taikka oikaista tai korjata tietojasi, ota yhteys: TECNALIA: Parque Tecnológico de Bizkaia. C/ Geldo, Edificio 700. E-48160 Derio, Bizkaia (Espanja). Puh. +34 946 430 850 (ulkomaanpuhelut). Faksi: +34 946 002 299. Sähköposti: lopd@tecnalia.com